Pravila

§1) En račun na igralca

Vsak igralec ima lahko le en račun na igralni svet. To ne vključuje čuvanih računov. Izdajanje svojega gesla komurkoli je prepovedano. Legalne načine, kako prevzeti račun na istem svetu lahko najdete tukaj.

» več

§2) Skupna internetna povezava

Ko si igralca delita(imata) isto internetno povezavo niso dovoljene nobene interakcije, (velja še 24 ur po prenehanju). Ni dovoljeno podpirati, okrepiti, napadati drugega, ter skupaj koordinirano napadati. Igralci, ki si delijo povezavo morajo počakati najmanj 3 tedne preden lahko spet, pošiljajo surovine in okrepitve (koordinacija enot pri enem igralcu). To pomeni 3 tedne po tem, ko je bil izvršen zadnji ukaz. To ne vključuje čuvanja računa, ker je to le začasna rešitev in je lahko poslano na drugo povezavo. Pogosta ali redna povezava iz istega naslova mora biti prijavljena(Nastavitve -> Deljenje internetne povezave) in začasno so prepovedane tudi vse interakcije med tema računoma.

» več

§3) Čuvanje računa

Čuvanje računa je začasni način za varovanje računa, ko se igralec ne more prijaviti na svoj račun. Ko igralec nekomu čuva račun so med tema računoma prepovedane vse interakcije (napad/obramba/surovine/koordinirana obramba in napad). Vse to je prepovedano tudi iz iste povezave kot jo ima varuh računa (vključno s prijatelji, kolegi in družinskimi člani na isti povezavi). To vključuje vse čuvane račune na isti povezavi kot varuh.
Vse interakcije so prepovedane tudi 24 ur po preklicu ali prenosu čuvanja računa.
Ni dovoljeno čuvanje računov z namenom oskrbovanja drugih računov. Vsi taki računi bodo onemogočeni.
Vse navedeno v §2 še vedno velja.
Igralec in varuh računa sta enako odgovorna za vsa dejanja, zato bodite prepričani, da lahko zaupate varuhu vašega računa.
Ni dovoljeno zlorabljati funkcije čuvanja računa. Uporabniki, ki bodo namerno uničevali čuvani račun bodo kaznovani.
Kaznovali bomo varuha računa, če bo razvidno, da je namerno uničeval trud lastnika in ravnal proti njegovim navodilom, ne moremo popraviti škode narejene na ta način, zato raje izbirajte odgovornejše igralce.

Primeri:
 • S čuvanim računom lahko napadate in osvojite vasi.
 • Lahko napadate različne igralce istih plemen s svojim in čuvanim računom (i.e. ločeni napadi na različne igralce).
 • Ni dovoljeno podarjati surovin, tudi če je vas podarjena.
 • Ni dovoljeno pisati igralcem, z namenom izvedeti ali so trenutno dosegljivi ali ne, ter jih napasti iz katerega koli računa iz iste povezave.
 • Računa ni dovoljeno uporabljati na tak način, da ima drug račun od njega dobiček.
 • Varuh računa ne sme napadati in pošiljati obrambe v iste vasi iz svojega in čuvanega računa medtem ko je čuvanje aktivno. To je ilegalno tudi če preteče 24 ur med napadoma. Isti igralec je lahko napaden le če se je čuvanje računa prenehalo pred več kot 24 urami.
 • Prepovedano je podpirati ali napadati tudi igralca, ki je na isti povezavi kot čuvani račun.
 • Ni dovoljeno napadati igralca, katerega čuvaj je na isti povezavi kot ti.
 • Strogo prepovedano je napadati ali okrepiti istega igralca iz čuvanega in svojega računa.

Dolgotrajno čuvanje računa

Dovoljeno je dolgotrajno čuvanje računa, vendar ima tudi to svoje omejitve. Če ima račun lastnika, ki se bo vrnil in za katerega veste kdaj se bo vrnil, je čuvanje dovoljeno. Čuvani računi, ki so čuvani brez lastnika, ki se bo vrnil se smatrajo za Trajno čuvane. Če je začasno in je račun čuvan 60 od 120 dni, bo račun postal »omejeni račun«. Čuvaj ne bo mogel napadati, pošiljati okrepitev in surovin. Vsak račun mora imeti aktivnega igralca. Če se lastnik računa odloči, da se ne bo vrnil v igro, račun ne sme biti trajno igran s strani čuvaja.
Vse iz §2 velja.
 • Ni dovoljeno trajno igrati podpornega računa, četudi je le ta na drugi internetni povezavi.
 • Vsak račun, ki bo brez vzroka čuvan več kot 120 dni ga lahko podpora odtegne čuvaju.

§4) Združevanje računov

Splošno je dovoljeno, da igralec dovoli drugemu igralcu, da ta prevzame eno ali več njegovih vasi brez boja.
(Vasi morajo biti še vedno osvojene s poglavarjem, ne obstaja nobene poti, po kateri bi preprosto prenesli vasi enega igralca k drugim.)
Obstaja pa nekaj omejitev, ki jih je potrebno upoštevati:
Računi iz iste internetne povezave ne morejo biti združeni.
To vključuje tudi račune, ki so bili v preteklosti igrani iz iste internetne povezave.
Račun ne sme biti trajno igran s strani čuvaja, samo zato, da bo ta kasneje dobil vasi.
Kot vedno, čuvaj računa ne sme napadati manj kot 24 ur po prenehanju čuvanja računa.

Igralcu, ki zapusti igro je dovoljeno račun preko čuvanja zapustiti članu svojega plemena z namenom, da ta razdeli vasi med so-plemenjake.
Pri tem pa je potrebno upoštevati naslednja pravila:

- tak račun je v posebnem primeru dovoljeno čuvati največ 60 dni.
- prepovedano je urjenje vojske
- prepovedano je trgovanje in pošiljanje surovin drugim igralcem
- prepovedano je zasedanje novih vasi
- dovoljena je obramba teh vasi
- za čuvaja je prepovedano zasedanje čuvanih vasi
- prepovedano je pošiljanje vojske "ven" na tak način, da ima čuvaj ali pleme od tega neposredno bojno korist ter čuvano vojsko uporabljati za normalno bojevanje. Vojsko je potrebno ven poslati enkrat in vas zasesti.
- prepovedano je kakršno koli drugo okoriščanje, uporaba, zloraba tega čuvanja za namene, druge kot samo razdeljevanje vasi.

§5) Komunikacije

Žaljenje drugih igralcev in uporaba kletvic/žaljivk/zlonamernega/napadalnega jezika je prepovedano. Grožnje in izsiljevanje je dovoljeno če je striktno v kontekstu igre. Politično ekstremna, rasistična, pornografska ali drugače ilegalna gesla so prepovedana v igri in drugih medijih, s katerimi upravljamo. Kazni za ekstremne žalitve bodo implementirane na vseh vidikih igre. Ribarjenje ali izsiljevanje uporabnikov za gesla je strogo prepovedano. Spamanje in nadlegovanje drugih igralcev s posredovanimi sporočili ali konstantnimi sporočili v igri je lahko zlonamerno in zato ilegalno.

» več

§6) Masovna sporočila - okrožnice

Sistem okrožnic je zasnovan za zmanjšanje rutinskega dela pri pošiljanju večje količine podobnih sporočil. Ne sme biti uporabljen za razširjanje neželenih sporočil, oglasov, ali katerega koli namena ki krši pravila igre. Ribarjenje bo kaznovana z vsesplošnim onemogočenjem računa. Zloraba te funkcije bo disciplinsko kaznovana.

» več

§7) Podpiranje računov

Ni dovoljeno imeti računov, samo za to da imajo drugi računi od teh dobiček. Ni dovoljeno obdržati neaktivnih računov z namenom oskrbovanja drugih računov. Taki računi bodo onemogočeni.
Računi, ki bodo vede oskrbovani bodo prav tako kaznovani. Če veste za tak primer ali pa se to dogaja vam, morate napisati servisni listek za podporo. => Servisni listek.

» več

§8) Trgovanje s stvarmi iz igre

Ni dovoljeno igranji v komercialne namene. Ni dovoljeno prodajati, kupovati ali ponujati računov ali delov računov v zameno za premium točke ali drugo korist zunaj ali znotraj igre. Trgovanja, ki vključujejo več kot en igralni svet so prav tako prepovedana.

» več

§9) Hrošči in napake

Vsak igralec mora takoj sporočiti kritične hrošče in napake. To stori tako da izpolni Servisni listek. Uporaba hroščev za svojo korist bo vodila do onemogočenja računa ali drugih kazni.

» več

§10) Boti in skripte

Igra se lahko igra le z normalnim brskalnikom. Boti, dodatki in drugi pripomočki, ki igro avtomatizirajo so prepovedani.
Zunanja orodja so dovoljena samo dokler ne zbirajo podatkov o igralcih in ne pošilja avtomatskih informacij, naročil ali sporočil na račune. Lahko pa avtomatsko pridobivajo podatke, ki jih nudimo mi.
JavaScript ukaze lahko dodajate v hitro vrstico. Te skripte lahko izpolnjujejo obrazce(vpisovanje števila vojakov za nabor v vojašnici). Ne smejo izvajati več kot enega ukaza na klik (npr. urjenje vojkov). Vse Greasemonkey (mastnaopica) skripte so prepovedane.
Če niste prepričani, da je skripta dovoljena, morate vprašati za dovoljenje za uporabo. To storite tako, da napišete Servisni listek. Vse skripte iz in te teme so v redu. Če imate skripto, ki ni odobrena, morate napisati listek za odobritev v tem formatu.

» več

§11) Jezik

Vojna plemen je slovenska igra. V igri se uporablja samo slovenščina, saj jo vsi igralci razumejo! Vsi profili, opisi, forumi morajo biti napisani v SLOVENŠČINI. Prepovedano je ustanavljanje plemen izključno na nacionalni osnovi. Servisni listki bodo odgovorjeni v slovenščini in angleščini, če bo sporočilu dodan stavek »in English«. Ponavljajoče kršitve teh pravil bodo kaznovane z onemogočenjem računa. Če je sporočilo v igri napisano v jeziku, ki ni slovenščina, in bo to sporočilo nekdo prijavil, lahko sledi kazen.

» več

§12) Imena igralcev

Z imeni je prepovedano oglaševati druge igre in spletne strani. Prepovedana je kakršna koli uporaba napadalnega ali žaljivega jezika ter oponašanje moderatorjev ali administratorjev. Odsvetujemo vam uporabo imen, ki vsebujejo osebne podatke, kot na primer imena in priimka. V večini primerov vam nudimo možnost menjave imena, če imate zaradi tega težave.

» več

§13) Brisanje in onemogočanje računov

Račun lahko spremenimo, onemogočimo in izbrišemo zaradi različnih razlogov. Izbris je lahko avtomatičen, če račun ni uporabljen več kot 14 dni.
V ekstremnih primerih je račun lahko onemogočen v vseh svetovih. Onemogočeni računi so vedno izbrisani v 14 dneh, brez ozira na to ali so premium računi. Če je ponujena kazen, je igralcem po določenem času dovoljeno nazaj v igro. To je običajno 24 - 48 ur. Ne vračamo premiuma ljudem, ki so bili onemogočeni zaradi kršitve pravil.

§14) Tehnični pripomočki

Uporaba KAKRŠNIHKOLI tehničnih pomagal, sprememb operacijskega sistema, in/ali hroščev v strojni opremi, ki omogočajo točen čas napada je strogo prepovedno. To vključuje tudi uporabo generatorja in/ali zadrževalcev paketkov. To pravilo ureja tudi pravilo 150ms. Pomeni pa, da je prepovedano zaporedno pošiljanje štirih ukazov skupaj v manj kot 149ms.(V eni sekundi je dovoljeno poslati največ 5 napadov iz ene vasi). Upoštevati morate tudi vsa pravila o botih in skriptah iz §10. Kratica ms pomeni milisekunde.

» več

§15) Soigranje


Dovoljeno je So-igranje do treh igralcev naenkrat. To se izvede tako, da se soigralci na en račun prijavijo z istim geslom. Vse to pa je mogoče le pod določenimi pogoji:

 • Račun se smatra za so-igranega na vseh svetovih, kjer je prijavljen.
 • Podpora mora biti o tem obveščene prek prošnje za pomoč.
 • Skupaj lahko igrajo največ 3 osebe. Več ni dovoljeno v nobenem primeru.
 • Če gre za kakšno spremembo soigralcev, ali igranega sveta, mora biti o tem obveščena podporna ekipa.
 • Noben soigralec ne sme imeti na igranem svetu še svojega računa. (1 račun na igralca)
 • So-igrani račun ne sme biti čuvan, lahko pa čuva druge račune.
 • V primerih, ko gre za lastništvo skupnega računa, bo le to dobil igralec, na katerega je račun registriran(email), brez ozira na to, kdo je kupoval premium točke.
 • So-igranje ni dovoljeno na hitrih svetovih.